System ECOROCK PLUS

ECOROCK PLUS to innowacyjny system dociepleń wychodzący naprzeciw potrzebom architektów, inwestorów i wykonawców. Przeznaczony jest do wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych zarówno w budynkach nowo wznoszonych jak i  termomodernizowanych. Stanowi kompleksowe rozwiązanie bazujące na płytach izolacyjnych ze skalnej wełny mineralnej oraz EPS w ramach tej samej Europejskiej Oceny Technicznej, ułatwiając tym samym projektowanie oraz wykonawstwo z uwagi na uniwersalność kluczowych komponentów systemu.

Definicja i przeznaczenie systemu 

System dociepleń typu ETICS (External Thermal Insulation Composite System - złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku) z tynkiem elewacyjnym.

Zestaw ETICS ECOROCK PLUS składa się z prefabrykowanego produktu izolacyjnego w formie skalnej wełny mineralnej (WM) lub styropianu (EPS) zamocowanego do ściany.

Metody mocowania oraz odpowiednie elementy systemu zostały wyspecyfikowane w Tabeli nr 1 Europejskiej Oceny Technicznej ETA 17/0335 z dnia 24.11.2017. 

Wyrób izolacyjny posiada powłokę zewnętrzną składającą się z kilku warstw (aplikowanych na budowie), z których jedna zawiera zbrojenie. Warstwy zewnętrzne są nanoszone bezpośrednio na płyty izolacyjne w sposób zapewniający ciągłość wszystkich warstw. 

System ECOROCK PLUS jest przeznaczony do stosowania jako zewnętrzna izolacja ścian budynków. Ściany mogą być murowane (z cegieł, bloczków, kamieni itp.) lub betonowe (wylewane na budowie lub z płyt prefabrykowanych). 

System ETICS może być stosowany zarówno na nowych jak i istniejących (modernizowanych) ścianach pionowych. Można go także stosować na ścianach poziomych lub ukośnych, jeżeli nie są one narażone na opady atmosferyczne.

Wybór metody zamocowania zależy od charakteru podłoża i konieczne może być jego odpowiednie przygotowanie (zob. pkt. 7.2.1 wytycznych ETAG 004), natomiast sam montaż musi być wykonany zgodnie z krajowymi przepisami.

System ETICS został zaprojektowany tak, aby spełnić założony okres użytkowania wynoszący co najmniej 25 lat. 

Na system ECOROCK PLUS producent udziela 10-letnią gwarancję*. 

System ten uzyskał klasyfikację ogniową w zakresie NRO oraz klasę reakcji na ogień:

A2-s1, d0 dla wełny skalnej (MW)

B-s1, d0 dla styropianu (EPS)

*Warunki gwarancji podane w karcie gwarancyjnej dostępnej na stronie www.ecorockplus.com