Polityka prywatności

Wersja obowiązująca od dnia 1.12.2022 r.

Wstęp

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST sp. z o.o. [dalej ‘FAST”] należące do międzynarodowej grupy ROCKWOOL zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna i przetwarzamy te dane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony danych, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”). Z tego powodu Grupa ROCKWOOL wdrożyła zestaw Wiążących Reguł Korporacyjnych („WRK”), które wprowadzają wymogi dotyczące ochrony danych, do których przestrzegania Grupa ROCKWOOL jest zobowiązana na całym świecie.

W związku z naszą działalnością biznesową, jako administrator danych, przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, kandydatów do pracy, dostawców, użytkowników naszych stron internetowych i aplikacji, a także osób odwiedzających oraz innych osób trzecich (więcej informacji w Rozdziale C Polityki prywatności).

Dzięki naszej Polityce prywatności dowiesz się jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób je zbieramy i w jakim celu (celach) możemy je wykorzystywać. Ponadto poinformujemy Cię o Twoich prawach jako osoby, której dane dotyczą (prawa podmiotu danych).

Informacje zawarte w Polityce prywatności są przedstawione w formacie warstwowym, dzięki czemu możesz przejść do określonych obszarów określonych poniżej.


A.    Administrator danych
B.    Dane kontaktowe
C.    Cele, podstawy i czas przetwarzania danych osobowych
D.    Przekazywanie danych w ramach Grupy ROCKWOOL
E.    Ujawnianie i przekazywanie danych podmiotom trzecim
F.    Bezpieczeństwo
G.    Twoje prawa jako podmiotu danych
H.    Linki do innych stron internetowych
I.    Zmiany w Polityce prywatności
J.    Polityka cookies

 

A. Administrator danych

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST sp. z o.o., ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra, Polska, KRS 0000020621, REGON 970019505, NIP 9290113271.
Dane kontaktowe:  biuro@fast.zgora.pl, tel.  +48 (68) 328-62-00.

 
B. Dane kontaktowe
 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności lub przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, Panią Martą Rejner:
e-mail: iod@fast.zgora.pl 

 

C. Cele, podstawy i czas przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane tylko w określonych celach i wykorzystujemy je zgodnie z tymi celami. Możemy na przykład przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług. Niektóre dane, o które Cię poprosimy, nie będą wymagane, a ich podanie będzie dobrowolne, np. w celu ułatwienia kontaktu. Za każdym razem poinformujemy Cię, które dane osobowe są niezbędne, np. poprzez oznaczenie gwiazdką (*) , a także jakie są konsekwencje nieprzekazania w wymaganym zakresie.

Poniżej przedstawiamy podstawy i cele przetwarzania Twoich danych przez FAST.

Klienci oraz osoby, działające w ich imieniu


Jeśli jesteś klientem FAST lub jesteś zatrudniony w firmie, która jest klientem FAST, możemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa stanowiska i miejsce pracy.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu skontaktowania się z Tobą w ramach zwykłej relacji z klientem, zapewnienia ogólnej obsługi klienta i wsparcia (w tym ankiet uzupełniających) oraz uzyskania informacji i wiedzy o tym, w jaki sposób nasze produkty i usługi są wykorzystywane przez naszych klientów.

Podstawą przetwarzania danych są:

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a następnie przez 5 kolejnych lat po jej zakończeniu. Dane przetwarzane w celach związanych z obroną lub dochodzeniem roszczeń będą przechowywane do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.  Dane przetwarzane na potrzeby naszych wewnętrznych analiz i badania satysfakcji klientów będziemy przetwarzać do momentu osiągnięcia tego celu, następnie zostaną zanonimizowane.


Potencjalni klienci oraz osoby, działające w ich imieniu


FAST może przetwarzać dane osobowe potencjalnych klientów (lead’ów), w tym pracowników potencjalnych nowych klientów. Celem przetwarzania jest tworzenie i realizowanie celów biznesowych. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu przekazania oferty, na Twoją prośbę przekazaną bezpośrednio do FAST (np. drogą mailową lub telefoniczną).

Przetwarzanie takie opiera się na naszych uzasadnionych interesach w związku z marketingiem bezpośrednim naszych produktów oraz usług. Przekazanie oferty lub materiałów marketingowych drogą elektroniczną realizujemy w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy z FAST, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu  wyczerpania możliwości osiągnięcia naszych celów biznesowych. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw na dalsze przetwarzanie w tych celach, w takim wypadku nie będziemy już dłużej przetwarzać Twoich danych. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Dostawcy oraz osoby, działające w ich imieniu

Jeśli jesteś dostawcą FAST lub jesteś zatrudniony w firmie, która jest dostawcą FAST, możemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa stanowiska i miejsce pracy. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu skontaktowania się z Tobą w ramach zwykłych relacji z dostawcą. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest:

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a następnie przez 5 kolejnych lat po jej zakończeniu. Dane przetwarzane w celach związanych z obroną lub dochodzeniem roszczeń będą przechowywane do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.

Odbiorcy treści marketingowych FAST 

 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, przekazywanie drogą elektroniczną treści marketingowych wymaga Twojej uprzedniej zgody. Możemy poprosić Cię o wyrażenie zgody poprzez nasze formularze kontaktowe, w ramach korespondencji mailowej lub bezpośrednio, w przekazywanych formularzach. Zgoda na marketing jest dobrowolna i możesz ją zawsze wycofać. Wówczas nie będziemy już kontaktować się z Tobą w tym celu. Prosimy o zapoznanie się z Rozdziałem G.

Wiadomości e-mail, które wysyłamy Tobie w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody lub w związku z wydarzeniami, na które się zarejestrowałeś, mogą zawierać technologie śledzenia, które informują nas, czy otrzymałeś lub otworzyłeś wiadomość e-mail lub kliknąłeś w link w wiadomości.  Przetwarzamy te informacje, aby móc dostarczać Tobie treści spersonalizowane. Podstawą prawną takiego działania są nasze prawnie uzasadnione interesy w zakresie opracowywania, oceny, promocji i sprzedaży naszych produktów i usług

Twoje dane będą przechowywane do czasu zrealizowania celu przetwarzania lub wycofania zgody. Prosimy o zapoznanie się z Rozdziałem G.

Użytkownicy aplikacji FAST


Jeśli utworzysz u nas konto, możemy zbierać informacje dotyczące Twojego profilu, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło, a także aktywność na Twoim profilu. Przetwarzamy te informacje, w celu dostarczenia Tobie naszych usług w witrynach lub aplikacjach. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wykonanie zawartej z Tobą umowy zgodnie z Regulaminem dostarczanej usługi. 

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem profili i kont zostaną usunięte po osiągnięciu celu przetwarzania określonego powyżej, chyba że profil lub konto dotyczy relacji biznesowych lub przechowywanie danych jest wymagane przez przepisy rachunkowe i podatkowe. Wówczas czas przechowywania tych danych będzie wynosił 5 kolejnych lat, po roku w którym nastąpiła ostatnia transakcja. Podstawą przetwarzania w takim wypadku będzie nasz obowiązek wynikający z przepisów prawa.
 
Reklama online
FAST reklamuje się w Internecie na różne sposoby. Działania te obejmują m.in. wyświetlanie reklam na stronach internetowych innych firm, w wyszukiwarkach, w aplikacjach i na platformach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, czy YouTube. Używamy plików cookie i innych podobnych technologii które są gromadzone przez nas lub przez strony trzecie. Pozwala nam to na zbieranie dodatkowych informacji w celu pomiaru i poprawy skuteczności naszych reklam. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie można znaleźć w naszej Polityce cookies w rozdziale J.

Użytkownicy Fanpage FAST w serwisie Facebook

Twoje dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach fanpage FAST  w serwisie Facebook, w tym odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook.

Przetwarzanie jest realizowane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki.

Dane są przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Fanpage FAST.

W związku z prowadzeniem Fanpage w serwisie Facebook, FAST oraz Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Twoich danych (zgodnie z artykułem 26 RODO). Dane są współadministrowane do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage.

Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Twoich danych we wskazanych celach: 

Zakres odpowiedzialności FAST za przetwarzanie Twoich danych:

Meta Platforms Ireland udostępnia zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na  stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Osoby odwiedzające nasze obiekty

Jeśli jesteś gościem w budynkach lub obiektach FAST, możemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa stanowiska i miejsce pracy. 

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji i udokumentowania osób odwiedzających dla zachowania bezpieczeństwa i zapewnienia ochrony fizycznej. Podstawą prawną do takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających.

Twoje dane osobowe zostają usunięte po osiągnięciu celu przetwarzania określonego powyżej. Jeśli jest to konieczne, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez dłuższy okres, np. w celu dochodzenia roszczeń.

Podczas Twojej wizyty będziemy także przetwarzać Twoje dane w zakresie wizerunku, w związku z zapewnieniem ochrony osób i mienia w naszych obiektach z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego. Działanie realizujemy w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, jakimi są zapewnienie ochrony osób i mienia na terenie i w obiektach FAST.

Nagrania z monitoringu będą przechowywane do 3 miesięcy, a w przypadku stanowienia dowodu w postępowaniu, do czasu jego zakończenia. 

Kandydaci do pracy

Jeśli ubiegasz się o pracę w FAST, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Będziemy wymagać podania danych w zakresie: 

Podstawą przetwarzania powyższych danych jest kodeks pracy, a ich podanie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów tej ustawy, tzn. odmowa podania wymaganych informacji, uniemożliwia udział w rekrutacji.

Ponadto możesz przekazać nam, z własnej inicjatywy inne informacje, np.

Przekazanie innych, niż wymagane przepisami prawa danych, jest dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w rekrutacji. Oznacza to, że będziemy je przetwarzać na podstawie Twojej zgody, jeżeli przekażesz je FAST z własnej inicjatywy. 

Dane kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieniu w FAST, są usuwane  w terminie 6 miesięcy od zakończenia danej rekrutacji.

Możemy także na podstawie Twojej zgody przetwarzać dane do przyszłych procesów rekrutacji. W takim wypadku będziemy przechowywać je przez maksymalnie 1 rok od momentu wyrażenia zgody.

W trakcie tego okresu możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Prosimy o zapoznanie się z Rozdziałem G.

 

D. Przekazywanie danych w ramach Grupy ROCKWOOL

FAST jest częścią Grupy ROCKWOOL, w związku z tym spółce dominującej w grupie, przysługuje zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, prawo do przeprowadzenia indywidualnej kontroli. Na potrzeby tej kontroli spółka dominująca jest uprawniona do dostępu do danych osobowych, dla których administratorem jest FAST. W związku z kontrolą, spółka dominująca, stanie się administratorem udostępnionych danych. 

Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane między podmiotami Grupy ROCKWOOL w celach, dla których zostały zebrane, pod warunkiem, że takie przekazywanie nie jest zabronione lub ograniczone przepisami prawa, w szczególności aby zapewnić jednolitą obsługę administracyjną w ramach grupy.

W odniesieniu do podmiotów z Grupy ROCKWOOL mających siedzibę w krajach poza UE/EOG, które nie są uważane za bezpieczne państwo trzecie (tj. nie zapewniające odpowiedniego poziomu ochrony danych), w takim wypadku uzasadnioną podstawę do przekazywania Twoich danych osobowych poza EOG będą stanowiły Wiążące Reguły Korporacyjne ROCKWOOL (zgodnie z art. 47 RODO), których treść jest dostępna pod adresem: https://p-cdn.rockwool.com/globalassets/about-us/corporate-governance/rockwool-bcr_public-version.pdf?f=20220601065601 

Lista podmiotów należących do Grupy ROCKWOOL jest dostępna pod adresem: https://www.rockwool.com/group/privacy-Statement/rockwool-group-companies/

 

E.    Ujawnianie i przekazywanie danych podmiotom trzecim

Ujawnianie lub przekazywanie przez nas Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (tj. podmiotom spoza Grupy ROCKWOOL) jest ograniczone do minimum i podlega zastosowaniu należytego poziomu ochrony danych. Możemy ujawniać lub przekazywać dostępne dane osobowe podmiotom trzecim w następujących przypadkach:

 

 

F.    Bezpieczeństwo

FAST zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Deklarujemy, że nasza strona internetowa oraz aplikacja, została zabezpieczona w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą.


G.  Twoje prawa jako podmiotu danych

Pamiętaj, że na mocy przepisów RODO przysługują Ci prawa wynikające z faktu przetwarzania Twoich danych przez FAST. Poniżej opisujemy jakie prawa i na jakich zasadach Ci przysługują. W celu skorzystania ze swoich praw lub uzyskania szerszej informacji w tym zakresie skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych: iod@fast.zgora.pl

 

 1. Prawo do dostępu
  Jako podmiot danych, masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy FAST przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli ma to miejsce, masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i informacji wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO, zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 i 15 RODO.
 2. Prawo do sprostowania danych
  Jako podmiot danych, masz prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO. Oznacza to, że masz prawo do sprostowania nieścisłości swoich danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”)
  Jako podmiot danych, masz prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), a my jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, w przypadku zaistnienia jednej z przyczyn wymienionych w art. 17 ust. 1 RODO. Może się tak zdarzyć np. gdy wycofasz zgodę na przetwarzanie lub dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane (art. 17 ust. 1 lit. a RODO).
  Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne z racji jednego z powodów wymienionych w art. 17 ust. 3 RODO. Może to mieć miejsce np. jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 lit. b i e RODO).
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Jako podmiot danych, masz prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony został jeden z warunków określonych w art. 18 ust. 1 RODO. Może to mieć miejsce np. w przypadku kwestionowania dokładności danych osobowych. W takim przypadku ograniczenie przetwarzania trwa przez okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych (art. 18 ust. 1 lit. a RODO). Ograniczenie oznacza, że przechowywane dane osobowe są oznaczone w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania (art. 4 ust. 3 RODO).
 5. Prawo do przenoszenia danych
  Jako podmiot danych, masz prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że co do zasady, masz prawo do otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania takich danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie to opiera się na zgodzie udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 ust. 1). Korzystając z prawa do przenoszenia danych, masz również prawo do przekazania swoich danych osobowych bezpośrednio od nas innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne (art. 20 ust. 2 RODO).
 6. Prawo do sprzeciwu
  Jako podmiot danych, masz prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. 

Najpóźniej w trakcie naszej pierwszej formy komunikacji z Tobą, wyraźnie informujemy Cię o tym prawie. Gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, prosimy odnieść się do Rozdziału C.
W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach.
Prawo do sprzeciwu nie przysługuje w każdych okolicznościach, w szczególności gdy Twoje dane są przetwarzane w celu obrony lub dochodzenia naszych roszczeń lub zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników lub obiektów. Każde żądanie sprzeciwu będzie rozpatrywane indywidualnie zgodnie z art. 21 RODO.

 1. Prawo do wycofania zgody
  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem do przetwarzania, które miało miejsce na podstawie Twojej zgody do momentu jej wycofania. Poinformujemy Cię o tym przed wyrażeniem zgody. W wyniku wycofania Twojej zgody możemy nie być w stanie spełnić Twoich próśb lub wyświadczyć Tobie usług w pełnym zakresie. Jeśli wycofasz swoją zgodę, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że i w zakresie, w jakim dalsze przetwarzanie lub przechowywanie jest dozwolone lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych lub innymi obowiązującymi przepisami i regulacjami.
 2. Prawo do złożenia skargi na przetwarzanie Twoich danych
  Skargi do FAST
  W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez FAST, prosimy o kontakt w dowolnym momencie z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem  iod@fast.zgora.pl.
  Twoja skarga zostanie przeanalizowana i oceniona, a w razie potrzeby skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania dalszych informacji. Fakt otrzymania Twojej skargi lub sprzeciwu zostanie potwierdzony przez nas w ciągu pięciu (5) dni roboczych.
  Staramy się rozpatrzyć każdą skargę lub sprzeciw w ciągu maksymalnie jednego (1) miesiąca. W przypadku braku możliwości podjęcia decyzji w ciągu jednego (1) miesiąca, poinformujemy Cię o przyczynach opóźnienia oraz o spodziewanym terminie wydania decyzji (nie dłużej niż 3 miesiące od otrzymania).

  Skargi do właściwego organu nadzorczego
  W dowolnym momencie przed, w trakcie lub po wyżej opisanym procesie reklamacyjnym, możesz również złożyć skargę zgodnie z art. 77 RODO do Prezesa UODO
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska
  Tel.: + 48 606 950 000
  E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl   
   

H.    Linki do innych stron

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron lub do witryn zintegrowanych. FAST nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych innych firm (strony podmiotów trzecich) ani za praktyki tych firm w zakresie gromadzenia danych osobowych. Odwiedzając strony internetowe podmiotów trzecich, należy zapoznać się z polityką właścicieli dotyczącą ochrony danych osobowych i innymi stosownymi zasadami.


I.    Zmiany w Polityce prywatności

Ze względu na rozwój techniczny oraz zmiany wymogów prawnych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. W zakresie, w jakim zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności zostaną uznane za istotne i znaczące, zostaniesz o tym poinformowany na naszej stronie internetowej. Aktualna wersja niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności będzie cały czas dostępna pod adresem: www.fast.zgora.pl

 

J.    Polityka cookies

Nasza strona korzysta z plików cookie. 

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.  Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika.

Strona FAST wykorzystuje tylko cookies niezbędne do jej poprawnego wyświetlania i bezpiecznego korzystania z jej treści przez użytkownika. Nie stosujemy cookies analitycznych ani reklamowych.